skip to Main Content

Predstavitev in zgodovina

O podjetju

LIBELA ELSI je največje podjetje v regiji, ki deluje na področju proizvodnje tehtnic, tehtalnih sistemov in avtomatizacije. Je eno izmed redkih podjetij v svetu, ki ima lasten razvoj in proizvodnjo tako neavtomatskih tehtnic kot avtomatskih tehtalnih sistemov. Povezava s tujimi partnerji zaokrožuje ponudbo, lastna servisna mreža pa strankam zagotavlja varnost, saj je podpora hitra, kvalitetna in usmerjena v takojšnje reševanje problemov.

Vhod Libela Elsi

Prisotnost v regiji

LIBELA ELSI NS d.o.o.
Paje Radosavljevića 36
21000 Novi Sad, Srbija
www.libela-elsi.com

Libela Elsi NS s sedežem v Novem Sadu, ustanovljena leta 2003, skrbi za prodajo našega celotnega proizvodnega programa in ima lasten servis in podporo. Ima pooblaščen – akreditiran laboratorij po standardu ISO/IEC 17020:2012 za izvajanje kontrole meril mase in pooblaščen laboratorij s strani ministrstva za izvajanje overjanja meril mase.

Zgodovina

1894 je nastala obrtna delavnica, iz katere se je razvila tovarna za proizvodnjo in servisiranje tehtnic, ki od leta 1964 deluje pod imenom LIBELA, od leta 1992 pa pod imenom LIBELA ELSI. Izkušnje, nova znanja in razširitev dejavnosti s prevzemi podjetij, so Libelo Elsi oblikovali v sodobno, trgu prilagojeno ter tehnološko napredno podjetje, ki nadaljuje več kot 120 letno tradicijo razvoja in proizvodnje tehtnic ter tehtalnih sistemov.

1894 – ustanovitev obrtne delavnice za popravilo tehtnic

1907 – izdelava prve mostne tehtnice, ki je hkrati prva tehtnica, izdelana na ozemlju bivše Jugoslavije

1928 – začetek proizvodnje vagonskih, kuhinjskih, namiznih in osebnih tehtnic

1946 – podjetje se nacionalizira in preimenuje v Tovarna tehtnic Celje

1952-1960 – razvoj novih proizvodov: merilna naprava s krožno glavo, avtomatska tračna tehtnica, mehanska tehtnica za uvrečavanje, šaržna dozirna tehtnica, elektromehanska dozirna tračna tehtnica; pričetek serijske proizvodnje kuhinjskih tehtnic

1964 – uveljavi se novo ime LIBELA

1968 – združitev s podjetjem IFA

1979 – začetek uporabe mikroračunalniške tehnologije; novi proizvodi: elektronska računska tehtnica, poštna tehtnica, elektronska merna naprava in programibilni tiskalnik

1982 – izdelava nove elektronske računske tehtnice za trgovine in uveljavitev uporabe pnevmatike za tehtnice za polnjenje plinskih jeklenk

1988 – začetek proizvodnje DPA1000 – elektronska merilna naprava, ki lahko krmili eno ali večkomponentne šaržne dozirne procese; razvoj številnih novih proizvodov (avtomatska tehtnica za polnjenje vreč, avtomatske strežne naprave za natikanje odprtih ventil vreč, avtomat za poravnavanje in šivanje vreč itd.)

1990 – Razvoj nove sodobne merilne naprave TPT3

1992 – ustanovitev 9 novih podjetij, ki prevzamejo posamezna področja in delujejo v okviru LIBELE;

LIBELA ELSI, eno izmed 9 podjetij, prevzame razvoj, projektivo in proizvodnjo elektronskih tehtnic ter deluje na področju elektronskih tehtnic in avtomatizacije (nadaljnji zgodovinski pregled se nanaša na podjetje LIBELA ELSI)

1994 – LIBELA ELSI prevzame dejavnosti in kader LIBELA ITPO

1995 – privatizacija podjetja s strani zaposlenih, ki postanejo 100% lastniki

2000 – nakup podjetja LIBELA TRADE SERVIS in s tem združitev celotne servisne dejavnosti

2001 – nove merilne naprave za neavtomatske tehtnice TPT6 in TPT5 ter za avtomatske tehtnice DPA3

2002 – nakup poslovne zgradbe na Opekarniški 2, Celje; razvoj in začetek proizvodnje avtomatskih kontrolnih tehtnic KAT za tehtanje v gibanju

2003 – prevzem dejavnosti proizvodnje mehanskih skladiščnih tehtnic STABIL in SKALAR podjetja LIBELA STANDARD; ustanovitev hčerinskih podjetij v Novem Sadu, Podgorici in Sarajevu

2004 – akreditacija laboratorija mase in pridobitev Imenovanja za overjanje tehtnic

2011 – pridobitev certifikata Sistema kakovosti ISO9001 in Imenovanja za prvo overjanje novih tehtnic

2014 – prevzem razvoja in proizvodnje sistemov za paletizacijo podjetja Pakman

Back To Top