skip to Main Content

Overitve

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Redna overitev – zagotoviti jo mora imetnik merila v predpisanih rokih za posamezno vrsto meril.
Izredna overitev se izvede po popravilu ali predelavi merila in jo mora zagotoviti imetnik merila.
Prva overitev – zagotoviti jo mora proizvajalec merila ali njegov pooblaščeni zastopnik.

Za redno ali izredno overitev na željo stranke izdamo potrdilo o skladnosti s predpisi.

Overitve tehtnic izvajamo za:

– Neavtomatske tehtnice:

 • trgovinske, števne, etiketirne, namizne
 • industrijske, talne, osebne, paletne, mostne
 • zidne
 • osebne
 • klavniške viseče
 • za tehtanje cestnih vozil (s samopostrežnim terminalom)
 • za tehtanje kolesnih in osnih pritiskov
 • za tehtanje tirnih vozil
 • žerjavne

– Avtomatske tehtnice:

 • Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice za polnjenje embalaže
  (polnjenje odprtih in ventil vreč, razne cevne embalaže, steklenice, …)
 • Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje, kot so:
  • avtomatska kontrolna tehtnica,
  • avtomatska sortirna tehtnica,
  • avtomatska etiketirna tehtnica.
 • Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju.

– Tehtnice za gradbene namene

Roki rednih in izrednih overitev:

Neavtomatske tehtnice in tehtnice za gradbene namene:

 • 2 leti za nosilnosti do vključno 9 000 kg
 • 1 leto za nosilnosti nad 9 000 kg

Avtomatske tehtnice:

 • 1 leto za Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
 • 1 leto za Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice
 • 1 leto za Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju
 • 2 leti za Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov tehtanja
 • 2 leti za Avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja (tehtnice na traku)
 • 2 leti za Avtomatske tehtnice za tehtanje premikajočih se tirnih vozil
Back To Top