skip to Main Content

Servis

Servis, podpora, periodični pregledi

Hitra odzivnost

Hitra odzivnost – z velikostjo servisa, v kateri je stalno od 15 do 20 strokovnjakov, in organiziranostjo zagotavljamo hitro in popolno storitev.

Kvaliteta

Kvaliteta – izkušnje, tradicija, znanje in izobraženost so jamstvo, ki se potrjuje na vsakem posameznem posegu.

Podpora

Podpora – v proizvodnji je 30 strokovnjakov iz mehanskega in elektronskega področja, v tehničnih službah pa še dodatnih 20 in vsi skupaj zagotavljajo podporo, s katero se tudi najzahtevnejši posegi izvedejo optimalno.

Učinkovitost

Učinkovitost – zaradi kvalitete in podpore so naši posegi učinkoviti, saj se večina napak odpravi že pri prvem posegu, mnogi od njih tudi po telefonu.

Zakonodaja

Skladno z zakonodajo – pri posegih sodeluje strokovnjak s področja metrologije, tako da so dela opravljena v skladu z metrološkimi zakoni.

Dokazilo

Evidence – s prevzemom periodičnih pregledov postane skrb za merila naša obveza. Vodimo evidenco o vseh merilih in skrbimo za pravočasnost periodičnih pregledov.

Pokličite
Back To Top