skip to Main Content

Overitvene oznake

Overitvene oznake za avtomatske in neavtomatske tehtnice

Neavtomatske tehtnice, dane na trg od 20. 4. 2016 v skladu z Direktivo 2014/31/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu (UL EU št. L 96) in avtomatske tehtnice, dane v promet po letu 2006 v Sloveniji v skladu z Direktivo o merilnih Instrumentih

Overitvena oznaka - Avtomatske tehtnice
 • CE pomeni skladnost s pravilnikom oziroma direktivami (velikosti najmanj 5 mm),
 • pravokotnik, nameščen tik za CE znakom, v katerem je:
  • M – velika tiskana črka na beli podlagi
  • yy – leto, v katerem je bil pregled opravljen (zadnji dve številki letnice),
  • xxxx – identifikacijska številka priglašenega organa (štirimestna številka), ki ugotavlja skladnost merila

Neavtomatske tehtnice, dane na trg po letu 2003 v Sloveniji (v EU že prej) do vključno 19. 4. 2016 v skladu z Evropsko direktivo 2009/23/EC o neavtomatskih tehtnicah

Overitvena oznaka - Neavtomatske tehtnice
 • v pravokotniku oznake pomenijo:
  • CE – skladnost s pravilnikom oziroma direktivami,
  • yy – leto, v katerem je bil opravljen prvi pregled (zadnji dve številki letnice),
  • xxxx – identifikacijska številka priglašenega organa (štirimestna številka), ki ugotavlja skladnost merila
 • velika tiskana črka M na zeleni podlagi velikosti najmanj 12,5 x 12,5 mm.

Overitvene oznake za avtomatske in neavtomatske tehtnice

Overitvena oznaka, s katero se potrdi skladnost merila s predpisi v obliki nalepke, okrogle oblike premera 22 mm

Laboratorij - Nalepka
 • v središčnem krogu je nad oznako SI identifikacijska številka kontrolnega organa (381), ki ugotavlja skladnost merila,
 • v zunanjem kolobarju so na desni in levi polovici številke od 0 do 9:
  leva polovica kolobarja pomeni desetice letnice (desetletje) in desna polovica kolobarja pomeni enice letnice (leto) konca veljavnosti overitve
 • v notranjem kolobarju so številke od 1 do 12, ki označujejo mesec konca veljavnosti overitve.

Prepoznavanje navedene oznake je izvedeno z luknjanjem ustreznih polj.

Overitvena oznaka, s katero se potrdi skladnost merila s predpisi v obliki žiga v obliki ščita z višino 7 mm

Laboratorij - Žig
 • prva stran:
  • v zgornjem delu na prvi strani sta zadnji številki letnice konca veljavnosti overitve merila,
  • v spodnjem pa identifikacijska številka kontrolnega organa (381).
 • druga stran:
  • v zgornjem delu je znak SI,
  • spodaj pa je zapisan mesec letnice konca veljavnosti overitve merila.

Overitvene oznake za prve overitve neavtomatskih in avtomatskih tehtnic z nacionalno odobritvijo tipa merila

Overitvena oznaka za potrditev skladnosti merila s predpisi (prva overitev), okrogle oblike premera 15 mm

Laboratorij prva overitev - Nalepka
 • oznaka je bele barve z modro obrobo in modrimi napisi,
 • znotraj je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama; nad tehtnico levo je oznaka »SI«, desno pa zadnji dve številki leta prve overitve,
 • med visečima skodelicama je identifikacijska številka organa (381), ki ugotavlja skladnost.

Overitvena oznaka za potrditev skladnosti merila s predpisi (prva overitev), okrogle oblike premera 7 mm

Laboratorij prva overitev - Žig
 • znotraj je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama; nad tehtnico levo je oznaka »SI«, desno pa zadnji dve številki leta prve overitve,
 • med visečima skodelicama je identifikacijska številka organa (381), ki ugotavlja skladnost.

Zaščitna oznaka za vse vrste meril - oznaka, ki ugotavlja skladnost merila, s katero se merilo zaščiti proti nedovoljenim posegom

Zaščitna oznaka v obliki nalepke:

Laboratorij zaščitna oznaka - Nalepka

Je ovalne oblike dimenzij 20 x 8 mm. Pod znakom SI je identifikacijska številka kontrolnega organa (381).

Zaščitna oznaka v obliki žiga:

Laboratorij zaščitna oznaka - Žig

Ima obliko šesterokotnika, z očrtanim krogom premera 7 mm, v katerem je velika črka Z. Na levi strani črke je oznaka SI, na desni pa identifikacijska številka kontrolnega organa (381), ki ugotavlja skladnost merila.

Back To Top