skip to Main Content

Avtomatsko tehtanje in doziranje

Avtomatske neto tehtnice in dozatorji so s svojo kvaliteto, natančnostjo in zmogljivostjo osnova za precizno doziranje in tehtanje v tehnoloških procesih in pri polnjenju končnih produktov v različno embalažo.

Pretočne tehtnice so posebna izvedba avtomatskih neto tehtnic in so nepogrešljive za precizno merjenje (tehtanje) pretoka sipkih materialov v žitnih mlinih, silosih in tovornih postajah.

Avtomatske neto tehtnice

Avtomatske neto
tehtnice

Avtomatske pretočne
tehtnice

Dozatorji

Dozatorji

Avtomatske neto tehtnice

Avtomatske neto
tehtnice

Avtomatske pretočne
tehtnice

Dozatorji

Dozatorji

Avtomatske neto tehtnice

Avtomatske neto
tehtnice

Avtomatske pretočne
tehtnice

Dozatorji

Dozatorji

Back To Top