skip to Main Content

Politika kakovosti

Kot proizvajalec tehtalne opreme in izvajalec storitvene dejavnosti, povezane s tehtalno opremo, ter z akreditiranim Kontrolnim organom za kontrolo in overjanje, v podjetju LIBELA ELSI razumemo politiko vodenja kakovosti kot vrednoto in kot ključno sestavino podjetniške kulture ter poslovnega odnosa podjetja do odjemalcev.

S politiko kakovosti zagotavljamo proizvodnjo zakonskih meril mase v skladu s certifikati o EU pregledu tipa merila.

Visoka profesionalnost na področju tehtanja, podprta z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti, ki temelji na nenehnem izboljševanju procesov in usmerjenosti k doseganju ambicioznih ciljev, zanesljivosti dobav, obvladovanju stroškov, dvigovanju strokovne ravni sodelavcev, odpravljanju neugodnih vplivov na okolje ter izboljševanju zdravstvenih, varnostnih in delovnih razmer, zagotavlja naš trajen ekonomski razvoj podjetja v zadovoljstvo vseh udeležencev.

Na temelju dolgoletne tradicije in izkušenj gradimo naš odnos do odjemalcev in želimo biti z našimi proizvodi in storitvami njim najboljša izbira.

Urad za meroslovje
Back To Top